Konkurs ofert

10-31-2017

Ogłaszamy konkurs ofert na przeprowadzenie usługi indywidualnego audytu wzorniczego i na jego podstawie opracowanie strategii wzorniczej w firmie BON APPETIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, przez co najmniej dwuosobowy zespół audytowy w ramach projektu „Audyt i strategia wzornicza wsparciem w innowacyjnym rozwoju firmy BON APPETIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA”.

Projekt będzie realizowany w ramach Działania 1.4 „Wzór na konkurencję", I Osi priorytetowej: „Przedsiębiorcza Polska Wschodnia", Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014 – 2020.

Termin złożenia oferty upływa w dniu 09/11/2017.

Szczegóły i formularze ofertowe dostępne są pod następującymi linkami:

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5